(COND 1617) ASOCIACIÓN DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE BUENOS AIRES S/INFRACCIÓN LEY 25.156.

COND 1617 - ASOCIACIÓN DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE BUENOS AIRES S/INFRACCIÓN LEY 25.156. EX-2018-47844643- -APN-DGD#MPYT DICTAMEN Nº 10877022 FECHA DE FIRMA 08/02/2021 RESOLUCION Nº 519 FECHA DE FIRMA 20/05/2021
Dictamen: 
10877022
Resolución: 
519
Archivo: 
Tipo de Documento: 
Fecha: 
Lunes, Febrero 8, 2021