(OPI 343) MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442

OPI 343 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN N: RESOL-2022-391-APN-SCI#MDP Fecha de firma: 20/04/2022 DICTAMEN N: IF-2022-35519915-APN-CNDC#MDP Fecha de firma: 12/04/2022 PARTES: 1) MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.;
Dictamen: 
35519915
Resolución: 
391
Archivo: 
Tipo de Documento: 
Fecha: 
Miércoles, Abril 20, 2022
Industria: