ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

(CONC 1817) I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC Y TDR CAPITAL LLP S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442

CONC 1817 - I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC Y TDR CAPITAL LLP S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN Nº62 Fecha de firma: 27/10/2022 DICTAMEN Nº IF-2022-97830195-APN-CNDC#MEC Fecha de firma: 15/09/2022 PARTES: 1) TDR CAPITAL LLP; 2) I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC;

(CONC 1813) CMS DE ARGENTINA S.A., ST INVERSIONES S.A., JOSEFINA HOLDINGS S.A., JULIAN ANDRES RACAUCHI Y EROF S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442

CONC 1813 CMS DE ARGENTINA S.A., ST INVERSIONES S.A., JOSEFINA HOLDINGS S.A., JULIAN ANDRES RACAUCHI Y EROF S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN N: RESOL-2022-329-APN-SCI#MDP Fecha de firma: 31/03/2022 DICTAMEN N: IF-2022-27442501-APN-CNDC#MDP Fecha de firma: 22/03/2022 PARTES: 1) JOSEFINA HOLDINGS S.A.; 2) ST INVERSIONES S.A.; 3) JULIAN RACAUCHI; 4) EROF S.A.; 5) CMS DE ARGENTINA S.A.;

CONC 1525 FAIRFAX LATIN AMERICA LIMITED, AMERICA INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED Y AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED S/NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 25.156

CONC 1525 FAIRFAX LATIN AMERICA LIMITED, AMERICA INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED Y AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED S/NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 25.156 RESOLUCIÓN N: RESOL-2018-88-APN-SECC#MP Fecha de firma: 21/02/2018 DICTAMEN N: IF-2018-01836449-APN-CNDC#MP Fecha de firma: 10/01/2018

(CONC 1342) MIC BIDCO SPA INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., MIC LUX TOPHOLDING S.a.r.l., NB RENAISSANCE, MIC S.a.r.l. Y NB RENAISSANCE MANAGER S.a r.l. S/NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY N° 25.156

CONC 1342 MIC BIDCO SPA INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., MIC LUX TOPHOLDING S.a.r.l., NB RENAISSANCE, MIC S.a.r.l. Y NB RENAISSANCE MANAGER S.a r.l. S/NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 RESOLUCIÓN N: RESOL-2018-7-APN-SECC#MP Fecha de firma: 08/01/2018 DICTAMEN N: IF-2017-27883830-APN-CNDC#MP Fecha de firma: 10/11/2017