ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

(CONC 1817) I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC Y TDR CAPITAL LLP S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442

CONC 1817 - I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC Y TDR CAPITAL LLP S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN Nº62 Fecha de firma: 27/10/2022 DICTAMEN Nº IF-2022-97830195-APN-CNDC#MEC Fecha de firma: 15/09/2022 PARTES: 1) TDR CAPITAL LLP; 2) I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC;

(CONC 1813) CMS DE ARGENTINA S.A., ST INVERSIONES S.A., JOSEFINA HOLDINGS S.A., JULIAN ANDRES RACAUCHI Y EROF S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442

CONC 1813 CMS DE ARGENTINA S.A., ST INVERSIONES S.A., JOSEFINA HOLDINGS S.A., JULIAN ANDRES RACAUCHI Y EROF S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN N: RESOL-2022-329-APN-SCI#MDP Fecha de firma: 31/03/2022 DICTAMEN N: IF-2022-27442501-APN-CNDC#MDP Fecha de firma: 22/03/2022 PARTES: 1) JOSEFINA HOLDINGS S.A.; 2) ST INVERSIONES S.A.; 3) JULIAN RACAUCHI; 4) EROF S.A.; 5) CMS DE ARGENTINA S.A.;