(CONC 1817) I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC Y TDR CAPITAL LLP S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442

CONC 1817 - I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC Y TDR CAPITAL LLP S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN Nº62 Fecha de firma: 27/10/2022 DICTAMEN Nº IF-2022-97830195-APN-CNDC#MEC Fecha de firma: 15/09/2022 PARTES: 1) TDR CAPITAL LLP; 2) I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC;
Dictamen: 
97830195
Resolución: 
62
Archivo: 
Tipo de Documento: 
Fecha: 
Jueves, Octubre 27, 2022