CONC 1842 QM ASSET MANAGMENT S.G.F.C.I. S.A. Y MEGAINVER S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442

CONC 1842 - QM ASSET MANAGMENT S.G.F.C.I. S.A. Y MEGAINVER S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN Nº 2022-66 Fecha de firma: 31/10/2022 DICTAMEN Nº IF-2022-108039219-APN-CNDC#MEC Fecha de firma: 11/10/2022
Dictamen: 
108039219
Resolución: 
66
Archivo: 
Tipo de Documento: 
Fecha: 
Lunes, Octubre 31, 2022