(CONC 1854) INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442

CONC 1854 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 RESOLUCIÓN N: RESOL-2022-73-APN-SC#MEC Fecha de firma: 09/11/2022 DICTAMEN N: IF-2022-105878816-APN-CNDC#MEC Fecha de firma: 04/10/2022 PARTES: 1) INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC;
Dictamen: 
105878816
Resolución: 
73
Archivo: 
Tipo de Documento: 
Fecha: 
Miércoles, Noviembre 9, 2022