(CONC 295) HIDRO ALUMINIUM A.S Y ALDURAL S.A S/NOTIFICACION DE ART 8 DE LA LEY 25.156

CONC. 295 - HIDRO ALUMINIUM A.S Y ALDURAL S.A S/NOTIFICACION DE ART 8 DE LA LEY 25.156 DICTAMEN Nº 245 FECHA DE FIRMA 28/03/2001 RESOLUCIÓN Nº 29 FECHA DE FIRMA 28/03/2001
Dictamen: 
245
Resolución: 
29
Archivo: 
Tipo de Documento: 
Fecha: 
Miércoles, Marzo 28, 2001